U nás nájdete detské oblečenie a doplnky pre deti od popredných výrobcov. Vyberáme pre vás len tie najkvalitnejšie výrobky.


Tovar zodpovedá najprísnejším európskym bezpečnostným a kvalitatívnym normám.

 

 


» Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy, môžete použiť tento formulár. Venujte prosím pozornosť poučeniu uvedenému pod formulárom. Máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prezatia tovaru. Kúpna cena Vám bude vrátená do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak až po doručení vráteného tovaru na našu adresu.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj formulár, ktorý sme Vám zaslali spolu s faktúrou pribalenou k tovaru.

Adresa pre vrátenie tovaru sa nachádza v spodnej časti tejto stránky, pod poučením o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar: *
Dátum doručenia tovaru: * img
Číslo faktúry k tovaru:
Meno spotrebiteľa: *
Priezvisko spotrebiteľa: *
Ulica, číslo domu: *
Mesto, obec: *
PSČ: *
E-mailová adresa: *
Kúpnu cenu žiadam vrátiť na účet číslo:
Dátum odstúpenia od zmluvy: * img
 
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmetovar, alebo ak sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelenie, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Dominika Ševčíková, Horská 1307/39, 958 06  Partizánske, Slovenská republika, tel.: +421 940 844 669, e-mail: info@miniobchodik.sk. Na tento účel môžete použiť tento elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo formulár, ktorý sme Vám zaslali spolu s faktúrou a tovarom.

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu jednoznačne preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť poštou ako list druhej triedy alebo ako balík druhej triedy na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Odporúčame Vám poslať tovar doporučene. Priame náklady na vrátenie tovaru (najmä poštovné a balné) znášate Vy, okrem prípadov, ak by mal vracaný tovar vady alebo ak by nemal Vami pri jeho objednaní výslovne vymienené vlastnosti. Výšku poštovného je možné zistiť na stránkewww.posta.sk.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčností tovaru.

V prípade, ak máte pochybnosti o tom, akým spôsobom odstúpiť od zmluvy, alebo ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na info@miniobchodik.sk


 

Adresa pre vrátenie tovaru:

Dominika Ševčíková

Horská 1307/39

958 06  Partizánske

Slovenská republika

MmQ5ZGR